Algemene Voorwaarden:

Lespakketten:
Met het reserveren van een lespakket verbind u zich aan dit project.
Opzeggen, afzeggen en wijzigen in een later stadium is in principe niet meer mogelijk.
Er moet 1 contactpersoon binnen de organisatie aangesteld worden die precies alle ins en outs van dit programma weet en gedurende het project iedereen scherp houdt. Die weet dat ouders de video’s thuis ook mogen kijken en ze informeert dat er een ouderbijeenkomst is gepland. Zorgt dat er uitnodigingen uit gedeeld worden voor de voorstelling en helpt herinneren dat elk kind na afloop een mooi gebarendiploma meekrijgt met zijn of haar naam erop.
Betalingen dienen onder vermelding van het gekozen trajectnummer een maand voor aanvang overgemaakt te worden op rekening van Stichting Praten met je handen.

Privacy:
Gebaren met Lotte & Max respecteert uw privacy. De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om de door u gevraagde actie zo goed mogelijk uit te voeren en zal met u persoonlijk plaatsvinden.

Verzenden:
Gebaren met Lotte & Max verstuurd uw bestelling via TNT post. De verzend en afhandelingskosten binnen Nederland zijn afhankelijk van het gewicht. Ook al hopen we dat er nooit een pakketje beschadigd of zoek raakt bij de post, wij kunnen er helaas niet verantwoordelijk voor zijn. Ons streven is om, als uw betaling is bijgeschreven, uw bestelling binnen 7 dagen te versturen.

Prijzen:
Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van de producten.

Overeenkomst:
De klant kan zijn bestelling bestelling annuleren door binnen 24 uur een email te sturen naar Gebaren met Lotte & Max.

Ruilen/retour zenden:
Mocht je een artikel retour sturen dan kan dit onder de volgende voorwaarden: De klant dient binnen 2 dagen (kan ook in het weekend) via mail Gebaren met Lotte & Max op de hoogte te brengen met vermelding van de klacht. Het artikel dient binnen 1 week geretourneerd en onbeschadigd bij Gebaren met Lotte & Max binnen te zijn. Onvoldoende gefrankeerde zendingen en rembours zendingen worden niet geaccepteerd en komen dus retour afzender. Kosten voor het retour zenden zijn voor de klant.

Garantie:
Gebaren met Lotte & Max staat ervoor in dat de gemaakte producten deugdelijk zijn en voldoen aan de vermelde specificaties vermeld bij het betreffende product. De garantie dekt geen schade als gevolg van normale slijtage of verkeerd gebruik.

Informatie op deze website:
Gebaren met Lotte & Max beheert en onderhoud deze website en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen voorkomen, waardoor wij de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Copyright:
Het copyright van de website, het logo, foto’s, video`s en teksten van Gebaren met Lotte & Max ligt bij Stichting Praten met je handen en Renske Douwes Dekker. Gebruik van teksten en foto’s is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming.

Onze gegevens:
Kindergebaren met Lotte & Max
Email: gebarenles@lottemax.nl
Website: www.gebarenwebwinkel.nl www.lottemax.nl
KvK nr: 34342540
BTW nr: NL 176176779 B01
Bankrekening: Gebaren met Lotte & Max 46 83 66 008 ABN-AMRO
IBAN:NL12ABNA0468366008
BIC:ABNANL2A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gebruiksvoorwaarden van het online videokanaal van `Gebaren met Lotte & Max` voor organisaties en instellingen

Dit on demand videokanaal biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot `Gebaren met Lotte & Max` video`s`, die via internet worden gestreamd naar bepaalde tv`s, computers en andere apparaten met een internetverbinding (`compatibele apparaten`).

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze gebruiksvoorwaarden spreken over `de Gebaren met Lotte & Max dienst`, `onze dienst` of `de dienst`, bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door `Gebaren met Lotte & Max` wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van `Gebaren met Lotte & Max`-content, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content die is verbonden aan onze dienst.

Lidmaatschap
1.1. Je lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van onze dienst, moet je beschikken over internettoegang en een compatibel apparaat. Je moet ons tevens een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel` betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie `Opzeggen` hieronder).

1.2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale aanbiedingen of abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je-lidmaatschap kun je vinden op onze website door onder je profielnaam op de link `Mijn Account` te klikken.

Facturering en opzegging
2.1. Factureringscyclus. De kosten voor het lidmaatschap voor deze dienst wordt gefactureerd via gebarenles.nl De betaling kan middels ideal, `vooraf overmaken’ of per factuur voldaan worden.

2.2. Betaalmiddelen. Om onze dienst te gebruiken, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven/ontvangen van een geldig Betaalmiddel.

2.3. Opzegging. Je kunt je lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot onze dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperiodes of voor content die niet is gekeken. Als je wilt opzeggen, kun je dat ten allen tijden doen door een mail te sturen naar gebarenles@lottemax.nl. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je account wordt beëindigd, klik je op de pagina `Mijn Account` op `Billing`.

2.4. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze dienst van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in je abonnementen worden toegepast op verdere factureringsperiodes nadat je op de hoogte bent gesteld van de wijziging(en).

Gebaren met Lotte & Max dienst
3.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om lid te worden van onze dienst. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst met toestemming van een volwassene.

3.2. Deze dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor niet-commerciëel gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de organisatie. Vertoningen op scholen en kinderopvang locaties met educatieve doeleinden zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming en certificering van Stichting Praten met je handen, de content in te zetten in een eigen gebarenles-praktijk of -lesprogramma. Organisaties en instellingen kunnen in dit soort gevallen contact opnemen voor een aanvullende licentie via gebarenles@lottemax.nl.
Tijdens je lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de dienst te gebruiken en kindergebaren met Lotte & Max content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

3.3. Content kun je niet downloaden en offline kijken.

3.4. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via onze dienst, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Je stemt er ook mee in om de contentbescherming niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot deze dienst; software of andere producten of processen die via deze dienst toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de dienst te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma`s. We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

3.5. De software is ontwikkeld door Uscreen. De software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de dienst mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies en gerelateerde software van derden kunt ontvangen.

Wachtwoorden en accounttoegang.
Een licentie met meerdere accounts:
4.1 Het lid dat het hoofdaccount heeft gemaakt en via wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven danwel betaald (de `Accounteigenaar`), heeft toegang tot en controle over het hoofdaccount, de toegevoegde deel-accounts en de compatibele apparaten waarmee toegang tot onze dienst wordt verkregen. De Accounteigenaar is tevens verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het hoofdaccount alsmede de deelaccounts. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de compatibele apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je hoofdaccount en de deelaccounts, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je accounts beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, ons bedrijf te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Diversen
5.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

5.2. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je een mail sturen naar support@lottemax.nl

5.3. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Gebaren met Lotte & Max kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

5.4. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

5.5. Het Privacy statement maakt onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

Laatst bijgewerkt: 5 september 2019(Download de Algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden voor de licentie mbt het videoplatform als PDF bestand.)
© 2016 - 2021 Gebaren met Lotte & Max | Professionals | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel